Svensk Lapphund :               
  🙂A-kull  etter Lapp-Lisa og Tikko🙂
                  Født: 05.12.95.

A-Ilko (reg:06226/96) reinsgjeter

A-Hompe (reg:06227/96) reinsgjeter

A-Bonny ( reg:06228/96)(død)

A-Shira (reg:06229/96)   død

A-Kaisa (reg:06230/96) død